Cumhuriyet'in 100 Yılı Ege Mimarlık Makale Seçkisi
Cumhuriyet'in 100 Yılı Ege Mimarlık Makale Seçkisi

Cumhuriyet'in 100 Yılı Ege Mimarlık Makale Seçkisi


1992/2 5. Sayı DOSYA: İzmir’de Cumhuriyet Dönemi Yapıları, Neslihan Onat


1999/2 30. Sayı DOSYA: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Mimarlığı. Gürhan Tümer, Doğan Tekeli, Uğur Tanyeli, İhsan Bilgin, Haluk Pamir. Derleyen: Nilüfer Çınarlı


1999/2 30. Sayı DOSYA: Mimarlığımızın Cumhuriyeti. Cumhuriyet Dönemine Bir Bakış, Cengiz Bektaş


1999/2 30. Sayı DOSYA: 75 Yılda Kentleşme ve Planlama, Orol Ataman


2006/3 58. Sayı DOSYA: Cumhuriyet’ten 1980’li Yıllara Karşıyaka’nın Kimliğine Katkıda Bulunan Mimarlar, Mühendisler ve İnşaatçılar, Orcan Gündüz


2008/3 66. Sayı DOSYA: Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarı: Seyfi Arkan (1904-1966), Bilgen Boyacıoğlu Dündar


2009/4 71. Sayı DOSYA: İzmir’de Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası: 1923-1965, Emel Kayın


2009/4 71. Sayı DOSYA: İzmir’de Cumhuriyet Dönemi Planlaması (1923-1965), Cana Bilsel


2009/4 71. Sayı DOSYA: İzmir'de Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası ve Ulusal Mimarlık Yaklaşımları, Özen Eyüce


2009/4 71. Sayı DOSYA: Cumhuriyet Sonrası İzmir'de Az Katlı Konut Yapıları (1923-1965), Gülnur Ballice


2009/4 71. Sayı DOSYA: 1950'ler İzmir Mimarlığında Apartman Olgusu ve Melih Pekel, Hande Coşkunoğlu Mete


2012/1 80. Sayı MAKALE: Bir Erken Cumhuriyet Dönemi Mirası: Uzunkuyu Mektebi, F. Nurşen Kul


2017/2 96. Sayı MAKALE: Erken Cumhuriyet Döneminde Tarımsal Modernleşme: Modern Mimarlık Mirası Olarak İzmir Ziraat Mektebi, Müjgan Bahtiyar Karatosun


2019/2 103. Sayı KENT TARİHİ: Cumhuriyetin Tanığı Olan Bir Endüstri Mirasının Kısa Öyküsü: İzmir Alsancak Elektrik Fabrikası, Hasan Topal


2020/4 108. Sayı MAKALE: Değişimin ve Dönüşümün İzlerini Sürmek: Bir Cumhuriyet Dönemi Mirası Silahçıoğlu Hanı, Dilara Taciroğlu, Müge Cengiz