Ege Mimarlık Duyurular
EGE MİMARLIK 111: DİYALOG

Mart 2020 itibariyle, yaşamımıza “Covid-19” gölgesinde devam etmek durumunda kaldık. Bu bağlamda, EGE MİMARLIK Yayın Komitesi çalışmalarında pandemi ile yaşadığımız süreç içerisinde hissettiklerimizin, zorunluluklarımızın, sınırlarımızın, çelişkilerimizin, yaptıklarımızın, yapamadıklarımızın, yapacaklarımızın, öğrendiklerimizin mekânla ilişkisini kurmaya çalışarak bu durumu sistematik bir biçimde dergimizin sayılarına yansıtmaya gayret ettik. Temalarımızı, içinde bulunduğumuz pandemi ortamını göz önüne alarak ardışık kavramlar olarak ele alarak, giderek olumlayan bir biçimde belirledik. Bu temalar, aynı zamanda sürecin de bir özeti gibi şekillendi: TEMAS (107) ve TAMİR (108).

Bu sayıları takiben yayınladığımız, özel içeriklerle üretilen 109. ve 110. sayıların ardından dergimizin 111. sayısında; sürekliliğin sağlanması amacıyla, anlamı “karşılıklı konuşma, anlaşma, uyum sağlama veya bu yolda çalışma” olan “DİYALOG” temasına odaklanıyoruz.

Zaman ve mekân algısı, insanın çevresi ile kurduğu ilişkiyi belirler. Bu bağlamda, kişi çevresi ile iletişim içinde olmalıdır. “Çevre” olarak tanımladığımız ve bu kapsama dahil olan tüm kavramlar, bahsedilen ilişkinin ana belirleyicileridir. Yeni sayımızda mimarlığın; zaman, mekân, kullanıcı, teknoloji, doğa gibi farklı mecralarda ve kavramlarla bir diyalog ortamı oluşturması durumunu tartışmak istiyoruz.

Mekânsal-diyalog / mekânda-diyalog çerçevesi içinde fiziksel, kentsel, sosyal, kültürel, tarihsel, ekonomik, sosyolojik sonuçları/içerikleri için katkı beklenilen odak tartışma alanlarını şu şekilde belirledik:

          Kavramların/değerlerin müşterekliği,
          Mekân aracılığıyla oluşan empati
          Mekân üzerinden dayanışma
          Mekânın ortaklığı
          Kolektif çözüm önerileri
          Disiplinlerarası birliktelik
          Eski ile yeninin gerilimi/çekimi
          Diyalogsuzluk