Ege Mimarlık Duyurular
EGE MİMARLIK 113: GELECEK

Gelecek hepimizin düşlediği, merak ettiği, zaman üzerinden zihnimizde tanımladığımız bir kavram. Gelecek içerisinde mekânsal bir kurgu da bulunur. Değiştirmek istediğimiz veya değişeceğini düşündüğümüz yapı tiplerini ve mekânsal karakterleri mimarlar olarak tasarımlarımıza nasıl yansıtacağımızı kurgular, mesleğimizdeki teknolojik ilerlemeler üzerinden öngörülerde bulunuruz.

Mimarlık disiplinini gelecekte dijitalleşme ve teknoloji odağından düşünmek, sanal ve artırılmış gerçekliğin mimari tasarıma yansımaları şimdiden gelecek için oluşan tartışmalara yön vermekte. Ayrıca, kentlerin büyümesiyle, doğa ile yapılı çevrenin birbirine rakip olmadan var olabilmesi için daha sürdürülebilir mimariye yönelim kaçınılmaz. Sürdürülebilirliği destekleyen kavramlar da yapılı çevre ve doğal çevrenin gelecekteki sağlıklı etkileşimine yön veren çalışmaları destekler. Afetlere daha dirençli binalar tasarlamak da önemli bir konu olarak öne çıkmakta.

Son dönemde COVID-19 ile gelecek kavramı bir kez daha sorgulanıyor. Ofis kompleksleri ve yüksek yapı tasarımı ile kullanımında pandemiden sonra değişen iş ve yaşama alışkanlıklarıyla bağlantılı olarak nasıl bir değişiklik olacağı; kırsal alan-kent ilişkisinin gelecekte nasıl dönüşeceği merak edilen konular arasında.

EGE MİMARLIK 113. sayısında yukarıdaki konuları ve tanımlanan ilişkileri kurgulayacak biçimde “GELECEK” için önemli olabilecek yeni tasarım parametrelerini, öne çıkabilecek yeni mekân oluşumlarını/kullanımlarını, üretilen kavramları, eğitim yaklaşımlarını kısacası aşağıda belirtilen tartışma alanları içerisinde mimarlığın geleceğini tartışmaya açmayı planlıyor.

Katkı beklenen odak tartışma alanları:

Mimari kavramlar ve düşünce
Mimari mekân
Kamusal mekân
Yenilikçi yapı teknolojileri ve malzeme kullanımı
Mimarlık eğitimi
Doğal çevre ve yapısal çevre ilişkisi
Artırılmış ve sanal gerçekliğin mimari tasarıma etkileri
Covid-19’dan sonra mekân kullanımı bakımından mimari ve kentsel tasarımın geleceği