Ege Mimarlık Duyurular
EGE MİMARLIK 114: MERKEZ DIŞI

EGE MİMARLIK 114: MERKEZ DIŞI

Modern toplumlar olarak sürekli olarak, içinde bulunduğumuz gerçek ya da sanal ortamlarda, bir “merkez”e odaklanmaya doğru yönlendiriliyoruz. Bu kurgulanmış durum algımızı meşgul ederken, kolektif hafızamızda bulunan ve (bireysel/toplumsal) kültürel kimliğimizi oluşturan değerleri göz ardı ediyor, önem sıralarını değiştiriyoruz.

Oysa merkezin dışında kalanın, kapsam dışı olmadığını fark ettirmek / hatırlatmak amacıyla “merkez dışı” temasını, 114. sayımızda tartışmaya açmak istiyoruz. Mekânların ve mekânsal kavramların, popülist bir yaklaşımla tanımlanan sınırlar dışında kalan açılımlarına yönelmek istiyoruz:

 . Sınır/sızlık – sınırların nasıl belirlendiği ve/veya ortadan kalktığı durumların yanısıra sınırların esnekliği ve geçirgenliği üzerine tartışabilmeyi, çeperde gelişen/dönüşen durumları görebilmeyi;

          . Yerellik – yerel değerlerin odak dışında kalmasının neden olduğu mekânsal, sosyo-kültürel kayıpları ortaya çıkarmayı,

          . Sıradışı / çizgi dışı olan mekânsal üretimleri/deneyimleri aktarabilmeyi,

          . Ezberbozan (mekânsal) pratiklerin/üretimlerin, “vasat”la ilişkisinin kurulmasını, toplumsal etkisinin tartışılmasını

umuyoruz.

Mimarlığın tartışma alanları bağlamında, dikkatin yoğunlaştığı, tanımlı sınırlar dışında kalan her tür kavramsal tartışma ile mekânsal üretime odaklanarak katkı beklenen tartışma alanlarını;

          .Mimari (yeni) kavramlar ve düşünce

          . Çizgi dışı (mimari ve kentsel) ‘mekân’ üretimi

          . Mimarlık eğitimi

          . Doğal çevre ve yapısal çevre ilişkisi

          . Fiziksel, sosyal ve kültürel değerlerin korunması

          . Kültürel önem

olarak sıralayabiliriz.


ÖNEMLİ TARİHLER

6 Ocak Makalelerin (tam metin) teslimi

14 Ocak Makale ön-değerlendirme sonuçlarının açıklanması

4 - 17 Şubat Makale 1. revizyon tarih aralığı

3 - 16 Mart Makale 2. revizyon tarih aralığı

Tema kapsamındaki makalelerinizi,egemimarlik.org web sitemizdeki Tema Çağrı Metnine ve Ege Mimarlık Yazar Rehberine uygun olarak, 6 Ocak Perşembe saat 17:00’a kadar egemim@izmimod.org.tr adresine gönderebilirsiniz.