Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

2020/4 108

BAŞYAZI
İNGİLİZCE ÖZET
HABERLER
YARIŞMA
Cem Sorguç

Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

YARIŞMA

Torbalı Belediyesi Yarışması Örneğinde 2020 Pandemi Koşullarında Mimari Proje Yarışma Değerlendirmesi

YARIŞMA
Ebru Yılmaz

Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık - Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması

YARIŞMA

Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık– Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması Üzerine Bir Değerlendirme

İNCELEME
Meral Ekincioğlu

“Society of Architectural Historians” Konferansı Merceğinden Çağdaş Mimarlığın Problemlerine Dair

İZ BIRAKANLAR
Feyzal Avcı Özkaban

Modernist Öncü Rıza Aşkan

TEMA

TAMİR

GÖRÜŞ
Dilara Yaraş Er

Yapılı Çevrenin Korunması ve Emek Kavramı İlişkisi

GÖRÜŞ
Doğa Tüven

Engelsiz Yaşam İçin Kent Tadilatları

ATÖLYE
Ayşegül Çakan, Zeynep Dündar, Nurten Ö. Gökmen, Fulya Selçuk

İzmir Yaratıcı Tamir İşliği

MAKALE
Halil İbrahim Düzenli

Tamir, Tadil ve Tarih: Turgut Cansever Restorasyonlarının Anlamsal İçeriğir

MAKALE
Suna Çağaptay

Yeniden İnşa Edilen Geçmiş: Ayasoluk’taki Takip Kapısının Bizans Dönemindeki Tamiri

MAKALE
Yekta Özgüven, A. Kumsal Şen Bayram, Emel Cantürk

Mimari Tasarım Stüdyosunda Bir Tamir Deneyimi: COVID-19 ve Uzaktan Eğitim Süreci

MAKALE
Nilay Özlü

II. Mahmud’dan II. Meşrutiyet’e Topkapı Sarayı Onarımları

MAKALE
Burkay Pasin, Güzden Varinlioğlu, Kıvanç Kılınç

Alternatif Bir Kentsel Tamirat Pratiği Olarak Darağaç

MAKALE
Umut Devrim Tunca, Eti Akyüz Levi

Kırsal Yerleşimlerin Koruma Sorunları: İzmir Örneği

MAKALE
Neslihan Serdaroğlu Sağ, Aykut Karaman

Kentsel Dönüşüm Projelerinin Akıllı Büyüme İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilebilmesine Yönelik Bir Model Önerisi

MAKALE
Kutluğ Savaşır, Nurdan Kasul

Bir Afet Konutuna Enerji Etkinlik Bağlamında Yapılacak Tadilatların Fayda-Maliyet Analiziyle Değerlendirilmesi

MAKALE
Ahmet Vefa Orhon

Sürdürülebilir Mimarlık Olgusuna Döngüsel Ekonomi Perspektifinden Eytişimsel Bir Bakış

MAKALE
Ali Dur, Arzu Erdem

Kültürel Bir Tamirat Şansı: Pandeminin Yarattığı Yeni Kültürel ve Materyal Gerçekliğin Yeni Babil Üzerinden Okunması

MAKALE
Senem Doyduk

Tamirden Restorasyona; Uzmanlık Alanının Erişilebilirliği Üzerine…

MAKALE
Hakan Yıldız, H. Tuba Bölük

Bir Modernleşme Güzergahı: Tamir-Tadilat’tan Onarım-Restorasyon’a

MAKALE
Dilara Taciroğlu, Müge Cengiz

Değişimin ve Dönüşümün İzlerini Sürmek: Bir Cumhuriyet Dönemi Mirası Silahçıoğlu Hanı

MAKALE
Funda Uz, Ayşe Tuğçe Pınar

Mimari Proje Stüdyosu Deneyimi Olarak “Tamirin Araçsallığı”: DOLAPDERE RECORD

MAKALE
Nazife Aslı Kaya

Planlı Eskime, Tüketici, Tamir Eylemi ve Tamir Topluluğu İlişkisi

YAYIN TANITIM
Pınar Gökbayrak

Pınar Gökbayrak ile Arketon Üzerine

EGE MİMARLIK

Ege Mimarlık Hakem Listesi (105-108. Sayılar)