Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

2009/4 71

HABERLER
DOSYA İZMİR'DE CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIK MİRASI: 1923-1965
Emel Kayın

İzmir Kenti İçin Yeni Bir Olanak: 1923-1965 Dönemi Modern Mimarlık Mirası

DOSYA İZMİR'DE CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIK MİRASI: 1923-1965
Cânâ Bilsel

İzmir'de Cumhuriyet Dönemi Planlaması (1923-1965): 20. Yüzyıl Kentsel Mirası

DOSYA
Özen Eyüce

İzmir'de Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası ve Ulusal Mimarlık Yaklaşımları

DOSYA
Gülnur Ballice

Cumhuriyet Sonrası İzmir'de Az Katlı Konut Yapıları (1923-1965)

DOSYA
Hande Coşkunoğlu Mete

1950'ler İzmir Mimarlığında Apartman Olgusu ve Melih Pekel

DOSYA
Deniz Dokgöz - Ferhat Hacıalibeyoğlu

Brüt Beton Net Mimarlık: Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Binası

PROJE TANITIM
Noyan Umur Vural

Hafta Sonu Evi: 40>82

YAPI TANITIM
Tabanlıoğlu Mimarlık

Güçlü Yatay Formuyla DPC

MAKALE
Koray Velibeyoğlu

Bardağın Yarısı Dolu: Yerel Kalkınmada Varlık-Temelli Yaklaşım

MAKALE
Selin Zağpus Candemir

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Değerlendirilmesi

YAYIN TANITIM
DOSYA

İZMİR'DE CUMHURİYET DÖNEMİ
MİMARLIK MİRASI:1923-1965