Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

2012/3 82

HABERLER
İNGİLİZCE ÖZET
HABERLER
DOSYA: ÇAĞDAŞ YAPI TEKNOLOJİLERİ
Yenal Akgün
DOSYA
Werner Sobek, Christian Bergmann, Walter Haase ÇEVİRİ Yenal Akgünı

Hafif Yapı Elemanları Tasarımı: Stuttgart
Üniversitesi Hafif Strüktürler ve Kavramsal
Tasarım Enstitüsü’nün Güncel Çalışmaları

DOSYA
Ayçe Döşemeciler

Cam ve Aydınlatma Sistemlerinde
Akıllı Malzemeler

DOSYA
Ahmet Vefa Orhon

Akıllı Malzemelerin Mimarlıkta Kulanımı

DOSYA
Başak Güçyeter

Yapı Kabuğu Tasarımında Enerji-Etkin
Teknolojiler Üzerine Bir İnceleme

DOSYA
İsmail Sarıay

Türkiye’de Asma-Germe Membran
Sistemlerin Kullanımı İle İlgili Örnekler

DOSYA
Gözde Susam, Fulya Gürcü, Koray Korkmaz

Hareketli Çift Eğrilikli
Çizel Yüzeylerin Tasarımı

YAPI TANITIM
Noyan Umur Vural

Sade, Saydam, Fonksiyonel

MAKALE
M. Yıldırım Oral

İzmir Ulaşım Ana Planı 2009