Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

2001/2 38

HABERLER

-

GÜNDEM
Hasan Topal

4708 Sayılı "Yapı Denetimi
Hakkında Kanun"

MİMARLIK VE YAŞAM
Üstün Alsaç

Mimar Anekdotları

FORUM
Şevki Vanlı

Paylaşmak Üzerine Düşünceler

FORUM
Emel Kayın

Sultan, Mimar ve Kent

PROFİL
Hikmet Gökmen

Doğan Tuna ile Söyleşi

DOSYA: Değişen Mimarlık Pratiği
Editörden

-

DOSYA
Orcan Gündüz - Cemal Arkon - Tevfik Tozkoparan - Oktay Ekinci - Zuhal Ulusoy - Nedim Kemer - Abdurrahman Hancı

Değişen Mimarlık Pratiği
Üzerine Görüşler

DOSYA
Ziya Gençel - Erhan Küçükerbaş

Mimarlık, Kentsel Tasarım ve Peyzaj
Mimarlığı İlişkisi Üzerine Söyleşi

DOSYA
Necdet Teymur

Mimarlığın 'İçi', 'Dışı' ve 'Diğerleri'

DOSYA
Muzaffer Tunçağ

Mimarlık, İnşaat Mühendisliği
İlişkisi Üzerine Söyleşi

YAPI TANITIM VE ELEŞTİRİ
Ahmet Eyüce

Şenoğlu Evi - Urla

YAPI TANITIM
Ahmet Eyüce

Ontur Otel - Çeşme

KENT BELLEĞİ
Mine Tanaç

İzmir Havraları

SANAT
Sevgi Molva

Seramik Sanatçısı Sevim Çizer
İle Söyleşi

YAYIN TANITIM
KENT GÜNDEMİ
Nilüfer Çınarlı

İnciraltı'nda Hukuk Dışı Otel İnşaatı
Bitmek Üzere

OKURLARDAN
Sevgi Kıldiş

Ege'nin Zeugması

MESLEK İÇİ EĞİTİM
Murat Günaydın

Sürekli Gelişim Modeli ve
Kullanım Sonrası Değerlendirme

ANMA
Çetin Ünalın

Ferzan Baydar'ın Ardından

DOSYA: Aydınlatma
Editörden
DOSYA
H. Gökhan Kutlu

Çağdaş Mimarlıkta Işık Kullanımı
Kavramlar ve Uygulamalar

DOSYA
Nerime Cimcoz

Mekânda Gün Işığı

DOSYA
Rengin Zengel

Metro İstasyonlarında
Aydınlatma Problemleri

DOSYA
Nezihat Köşklük

Tarihsel Yapı ve Mekânların
AydınlatılmasıAntik Kentlerimizin
Turizm Amaçlı Aydınlatılması

DOSYA
Semiha Yılmazer - Cengiz Yener

Aydınlatma Eğitimi

DEPREM
Kutluğ Savaşır

Depremin İkinci Yılında Marmara
Bölgesi'nde Yapılan Çalışmalar
ve Son Durum

KENTSEL TASARIM
Hasan Topal

Kentsel Yaşam Çevrelerinin
Kalitesi ve Kentin Fiziki Düzenliliği

YAPI TANITIM
Zeynep Sökmen Uludağ

İzmir Çeşme Sheraton Oteli
Üzerine Notlar

GEZİ
Eser Gültekin

Osmanlı Başkentlerinden Bursa

ÖĞRENCİ BULUŞMASI
Emel Kayın - Ahmet Vefa Orhon - Nezihat Köşklük - Müjde Altın - Seda İnal - Sait Buzgan

Sanallık ve Gerçeklik

YAYIN TANITIM