Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

2005/1 53

HABERLER

-

ÖDÜL
Emel Kayın

"İzmir Büyükşehir Belediyesi
Tarihe Saygı / Yerel Koruma Ödülleri"
Üzerine Bir Değerlendirme

PROFİL
Hikmet Gökmen

Emin Balin ile Söyleşi

DOSYA
Sezai Göksu

Kentsel Dönüşüm ya da
"Yeni Şişede Eski Şarap"

DOSYA
Funda Altınçekiç

Birikimin Yeri Dar

DOSYA
İpek Özbek Sönmez

Kentsel Dönüşüm Süreçlerinde
Aktörler - Beklentiler - Riskler

DOSYA
Dilek Özdemir - Pınar Özden - Sırma Turgut

Kentsel Dönüşümde Avrupa
Deneyimi: Kuram ve Uygulamaya
İlişkin Bir Değerlendirme

DOSYA
Hayat Zengin Ünverdi

"Kentsel Dönüşüm" Bir
Dönüm Noktasında mı?

DOSYA
Eylem Bal - Ayşegül Altınörs - Oytun Eylem Doğmuş

Kente Yön Veren Aktörler Temelinde
İzmir Yeni Kent Merkezi Nazım Planı

KENT BELLEĞİ
Ahmet Eyüce

İzmir'de Kentsel Değişimler ve
Mimari Gelişmeler Çerçevesinde Kent
ve Mimarlık İlişkileri