Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

2017/1 95

HABERLER
MAKALE
İnci Uzun

İzmir Merkezi Ticaret Bölgesinde 1950-1960 Dönemi İş Yapıları…

MAKALE
F. Nurşen Kul Cemalettin Dönmez Aysu Püskülcü Aydın

Yandı Bitti Kül Oldu! Urla Eski Tekel Binasının (Arditi Köşkü) Hazin Öyküsü

MAKALE
Erkan Avlar H. Sueda Yılmaz

Form, Malzeme ve Rengin Ahengi ile Sanatı Yeniden Canlandırma İsteği “Auditorium del Parco”

MAKALE
Ayşe Özdemir

Engelsiz Oyun Alanları İçin Kapsayıcı Tasarım Yaklaşımı

DOSYA MEKÂNSAL ÖRGÜTLENMEDE KATILIM SORUNU
Emel Kayın

İzmir’de Korumacı-Katılımcı Reflekslerin 20.Yüzyıl Sonu-21. Yüzyıl Başındaki Örgütlenmesi ve Dönüşümü

DOSYA
Muhammed Aydoğan

Türkiye’de Tarihi Çevrelerin Korunmasında Katılımcı Planlama Olasılığı: İzmir Örneği

DOSYA
Bedriye Asımgil

Yayalaştırma - Cadde Tasarımları Hareketi ve Politikalarının Oluşturulmasında Halk Katılımının Sağlanması: Provo “Beyaz Bisiklet Devrimi”

DOSYA
Ferhat Hacıalibeyoğlu

Mimarlıkta Kullanıcı Katılımlı Tasarım Modeli

YAPI TANITIM
Deniz Dokgöz Ferhat Hacıalibeyoğlu Orhan Ersan

Geleneksel İçinde İkiz Zıtlık: Alaçatı Evi

BAŞYAZI
DOSYA MEKÂNSAL ÖRGÜTLENMEDE KATILIM SORUNU
Erdal Onur Diktaş
İNGİLİZCE ÖZET