Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

1998/3 27

HABERLER

-

GÖRÜŞ
Mehmet Hamuroğlu

Rönesans Beklentileri

OLAY
Hazırlayan: Hasan Topal

Kordonyolu, Yargı Süreci ve
Koruma Kurulu Kararları Kronolojisi

OLAY
Hasan Topal

Kordonyolu
Süreci - Son Durumu - Öneriler

OLAY
Mehmet Hamuroğlu

Kordonyolu'nun Beklenen Sonu

OLAY
Levent Gedizlioğlu

Yeni Kordonyolu'na
Neden Karşı Çıkılıyor?

FORUM
Levent Gedizlioğlu

"Plan" Üzerine Bazı Değinmeler

DOSYA
Deniz Emir

Mimarlıkta 1950 Kuşağı

DOSYA
Enis Kortan

1950 Yıllarındaki Mimarlık
Ortamımıza Genel Bir Bakış

OLAY
Üstün Alsaç

Mimarlıkta 1950 Kuşağı

OLAY
Şevki Vanlı

50 Kuşağı

OLAY
Önder Şenyapılı

"1950'ler Kuşağı" Diye Bir Kuşak
Yok Olamaz!

DOSYA
Orhan Şahinler

1950 - 1960 Mimarlığı
1950 Kuşağı

DOSYA
Güngör Kaftancı

Bizim Kuşak

YAPI TANITIM
Utarit İzgi

İzmir'de Bir İş Binası

MİMARLIK EĞİTİMİ
Ömür Barkul - Seda Tönük

Mimarlık Eğitiminde Mesleki Pratiğin
Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme

MİMARLIK EĞİTİMİ
Numan Cebeci

Biri Beni Çimdiklesin
Beyhude Sirto

RÖLÖVE
Tamer Başbuğ - Hasan Özbay - Baran İdil

Uşak Yörük Evi Rölöve Projesi