Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

1998/1 25

HABERLER

-

FORUM
Hasan Topal

Yapı Denetimi

FORUM
Erhan Karaesmen

Türk Yapı Sektörünün Kalite Düzeyi,
Kalite Yükseltme Arayışları ve
Sigorta Sistemleri

OLAY

Kent Belleğinde İzmir Kordonu

YAZ OKULU
Elvan Başkaynak - Yücel Köse

Umar Yaz Okulları Vols - Yunanistan

PROFİL
Hikmet Gökmen

Bedri Kökten

DOSYA
Alexandra Yerolympos - Vassilis Colonas - Arif Şentek

Su'yun Öte Yanı Yunanistan

DOSYA
Savas Condaratos Çeviren: Tayfun Caymaz

Modernizmin Egemenliğinden
Post-Modernist Mimarlığa

DOSYA
Ilias Constantopoulos Çeviren: Gülenay Öztürkçü

1980'li Yıllarda Yunan Mimarisi

DOSYA
Dimitris Philippides - Yiannis Kizis Çeviren: Georgios Papadopoulos

Geleneksellik Bağlamında
"Naovernaküler" Maskeli Balo

DOSYA
Nicolas Kalogeras - E. Efessiou Çeviren: Kornelia Bayvertyan

Mimari Mirasın Korunması:
Kuramdan Uygulamaya

DOSYA
Vassilis Colonas Çeviren: Gülenay Öztürkçü

Selanik'teki Osmanlı Anıtlarının Yeniden Kullanımı

DOSYA
Alexandra Yerolympos Çeviren: Gülenay Öztürkçü

Bir Yunan Metropolünün
Büyüme Sorunları
20. Yüzyılda Selanik'in Gelişimi

DOSYA
Vassilis Colonas Çeviren: Arif Şentek

Selanik 1912 - 1992

DOSYA
Anastasios M. Kotsiopoulos Çeviren: Gülenay Öztürkçü

Ege Kıyılarında Üniversiteler ve
Selanik Üniversitesi
Yeni Yerleşim Planlaması

DOSYA
Thanasis Moutsopoulos Çeviren: Georgios Papadopoulos

Mimarlık, Görsel Sanatlar,
Aykırılık ve Gelecek

YAYIN TANITIM