Ege Mimarlık Tüm Sayılar
Ege Mimarlık
Ege Mimarlık

2003/1 45

HABERLER

-

DOSYA
Gürhan Tümer

Marjinallik Üzerine Notlar

DOSYA
Necdet Teymur

Marjinalliğin Neresindeyiz?

DOSYA
Uğur Tanyeli

Dünyanın Değişim Aracı Olarak
Marjinal Mekân Üretimi

DOSYA
Emel Kayın

Marjinal Mekânın Gerçekliği ve
Görüntüsü

DOSYA
Rengin Zengel - İlkim S. Kaya

Marjinallik Kavramına Yaklaşımlar
ve Marjinal Bir Yerleşim Örneği

DOSYA
Şeniz Ergeçgil Çıkış

Güncel Mimarlık ve Marjinallik

DOSYA
Seçkin Kutucu

Sinemada Marjinallik ve Mekân

DOSYA
Zehra Akdemir Ersoy

Marjinal Mekânlar, Marjinal Yapılar,
Marjinal Fikirler Üzerine Görselleştirmeler

SANAT
Sevgi Molva

Mehmet Koştumoğlu ile Söyleşi

GEÇMİŞİN İZİNDE
Emin Başaranbilek

Ödemiş'te Yıldız Oteli,
Keçeci(zade) Hanı ve Çevresi

DEPREM
Rahmi Pınar - Zafer Akçığ

Minik Bölgeleme